Tuklaty, neodkladná oprava mostu

III/10163 - ev.č. 10163-5

Předmět díla: Generální dodávka stavby
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Místo stavby: Tuklaty, okres Kolín
Celková cena: 837 700,- bez DPH
Zahájení prací: 15.2.2017
Dokončení díla: 15.3.2017