Oprava přemostění Zličín – Řepy

Praha - Zličín

Předmět díla: Oprava přemostění Zličín - Řepy, Praha - Zličín
Objednatel: Městská část Praha - Zličín
Místo stavby: Řepy p.č. 1319/1, 1462, 1463 a Zličín p.č. 793, 811/22, 812 (nyní 812/4), 813
Celková cena: 5.469.053,37,- Kč.
Zahájení prací: 15.10.2018
Dokončení díla: 30.04.2019