NBD Cvičebná

Praha 6 - Břevnov

Předmět díla: Generální dodávka stavby
Objednatel: REDOT BYTY s.r.o.
Místo stavby: Praha 6 - Břevnov
Celková cena: 62 000 000,- bez DPH
Zahájení prací: 01.04.2018
Dokončení díla: 01.05.2019