Komunikace Čakovice, část Otavská

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0008

Předmět díla: Generální dodávka stavby
Objednatel: Hlavní město Praha
Místo stavby: Praha 9 - Čakovice
Celková cena: 9 177 769,- bez DPH
Zahájení prací: 15.10.2016
Dokončení díla: 30.8.2017