Bytový dům Davídkova

Praha Libeň

Předmět díla: Generální dodávka stavby
Objednatel: Gepard Home s.r.o. 
Místo stavby: Praha - Libeň
Celková cena: 40 500 000,- bez DPH
Zahájení prací: 1.9.2016
Dokončení díla: 1.9.2017